Dejavnost

Modeliranje širjenja onesnażenja v ozračju:

  • rekonstrukcije z Lagrangeevimi modeli delcev za razgiban teren tudi za IPPC za najzahtevnejše primere

  • napovedovanje z nevronskimi mreżami

Ocenjevanje celotne obremenitve za IPPC

Izdelava in vzdrżevanje avtomatskih okoljskih merilnih sistemov:

  • sistemi za meteorologijo, hidrologijo, radiologijo, imisijske in emisijske meritve

Letalska meteorologija

Izvedba zahtevnih meritev v okolju:

  • meteorologija, meritve vetrovnega profila s SODARji

Študije s področja okoljevarstva:

  • radiologija, onesnażevanje ozračja, povezave z GISom

Internetne tehnologije za komunikacijsko zahtevna področja 

Raziskave in razvoj na navedenih področjih

 

OSEBJE

dr. Marija Zlata Bożnar - direktorica (bibliografija)

dr. Primoż Mlakar (bibliografija)

dr. Boštjan Grašič (bibliografija)

Darko Popović (bibliografija)