COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISS
Darko Popović [18962]

Personal bibliography for the period 2010-2019ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, POPOVIĆ, Darko, GRAŠIČ, Boštjan. Fireworks air pollution in Slovenia. V: Special issue on harmonisation within atmospheric dispersion modelling for regulatory purposes : 26 October 2011, Kos Island, Greece, (International journal of environment and pollution, ISSN 0957-4352, Vol. 50, no. 1/4, 2012). Genova: Interscience Enterprises. 2012, vol. 50, no. 1/4, str. 31-40, doi: 10.1504/IJEP.2012.051178. [COBISS.SI-ID 26487079], [JCR, SNIP, WoS up to 23. 10. 2017: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, Scopus up to 25. 9. 2017: no. of citations (TC): 2, pure citations (CI): 2]
tipologija 1.08 -> 1.01


1.04 Professional article

2. VRBINC, Sašo, POPOVIĆ, Darko, GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija. Predstavitev postavitve samodejnih meteoroloških merilnih postaj za posebne namene v spletnih učnih vsebinah. Vetrnica : glasilo Slovenskega meteorološkega društva, ISSN 1855-7457. [Spletna izd.], maj 2013, letn. 5, str. 18-21. http://www.meteo-drustvo.si/data/upload/Vetrnica0513_Press%282%29.pdf. [COBISS.SI-ID 27409959]

3. MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, VRBINC, Sašo, POPOVIĆ, Darko. "KOoreg" project - Air pollution control in the region. Newsletter, ISSN 2070-2582, 2012, vol. 75, str. 10-17. http://www.eurasap.org/UserFiles/File/Issue_75_December_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 26489383]


1.05 Popular article

4. BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož, KOKAL, Dragana, POPOVIĆ, Darko, KOCIJAN, Juš, GRADIŠAR, Dejan. Nevarna onesnaženost z delci PM10. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 2. jan. 2016. http://www.delo.si/znanje/znanost/nevarna-onesnazenost-s-trdnimi-delci-pm10.html. [COBISS.SI-ID 29164071]


1.08 Published scientific conference contribution

5. GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, KOKAL, Dragana, GABROVŠEK, Franci. Izvedba in zagotavljanje kakovostnih avtomatskih meritev za znanstveno proučevanje mikrometeorologije kraših jam. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2016 : zbornik del, 22. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2017. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2017, str. 51-67. [COBISS.SI-ID 30241063]

6. BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, VRBINC, Sašo, POPOVIĆ, Darko, KOKAL, Dragana, MLAKAR, Primož. Orodje "sončnica" za analizo spremenljivk z dnevnimi cikli. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2015 : zbornik del, 21. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 28. januar 2016. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2016, str. 135-140. [COBISS.SI-ID 29272103]

7. MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, POPOVIĆ, Darko. Fireworks air pollution in Slovenia. V: BARTZIS, John G. (ur.), SYRAKOS, Alexandros (ur.), ANDRONOPOULOS, Spyros (ur.). HARMO 14 : Proceedings of the 14th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2-6 October 2011, Kos Island, Greece. [S. l.]: University of Environmental Technology Laboratory, Department of Mechanical Engineering, University of West Macedonia, Greece. 2011, str. 652-656. [COBISS.SI-ID 25191463], [Scopus up to 19. 7. 2015: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0]

8. GRAŠIČ, Boštjan, VRBINC, Sašo, BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož, POPOVIĆ, Darko. Testno okolje odložljivih internetnih omrežij v Sloveniji = Delay and Disruption Tolerant Networking (DTN) test bed in Slovenia. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti = The new vision of future technologies, Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010. Ljubljana: Evropska svetovalnica. 2010, str. 103-114. [COBISS.SI-ID 24104743]


1.12 Published scientific conference contribution abstract

9. BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci. $CO_2$ concentration monitoring in a tourist Postojna karst cave for protection of natural heritage = Spremljanje $CO_2$ koncentracij v turistični Postojnski jami za zaščito naravne dediščine. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 59. [COBISS.SI-ID 31558183]

10. MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci, ŠEBELA, Stanka. Automatic measurements in Škocjan caves for sustainable use and protection of natural heritage = Avtomatske meritve v Škocjanskih jamah za trajnostno rabo in zaščito naravne dediščine. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 82. [COBISS.SI-ID 31557927]

11. GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci. Automatic measurements in Postojna cave = Samodejno merjenje v Postojnski jami. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik, 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 30600999]


1.22 Interview

12. GRAŠIČ, Boštjan (interviewee), VRBINC, Sašo (interviewee), POPOVIĆ, Darko (interviewee), BOŽNAR, Marija (interviewee), JAKAŠA, Janja (interviewee), MLAKAR, Primož (interviewee). Modelirne študije so priložene državnim prošnjam za Bruselj. Embalaža, okolje, logistika : strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko, ISSN 1855-4849, nov. 2012, št. 73/74, str. 42-44. [COBISS.SI-ID 26307367]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.14 Invited lecture at foreign university

13. BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, POPOVIĆ, Darko, GLASER, Bruno, PROSEN, Rudolf, MANOJLOVIĆ, Stanko, BREZNIK, Borut. Environmental impact assesment of consequences due to potential emissions into the atmosphere : invited lecture, IAEA, 10. nov. 2015, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 29164839]

14. MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko. Results for case 2nd April 1991, numerical Lagrangian particle model spray for Modaria meeting : invited lecture. Vienna: IAEA, 2. maj 2014. [COBISS.SI-ID 27973671]

15. MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, POPOVIĆ, Darko, VRBINC, Sašo. Evaluation of weather forecast for the Metropolitan Region of São Paulo City using WRF for 10 day periods of the field compaign of MCITY project of February and August 2013 : invited lecture. São Paulo: Universtity of São Paulo, Institute of Astronomy, Geophysics and Atmospheric Sciences, 25 sep. 2013. [COBISS.SI-ID 27397927]


3.15 Unpublished conference contribution

16. BOŽNAR, Marija, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, KOKAL, Dragana, POPOVIĆ, Darko. Napovedovanje vremena in sončnega obseva : 6. slovenska fotovoltaična konferenca, SLO-PV 2016, 22. september 2016, Ljubljana, Slovenija. [COBISS.SI-ID 29866535]


3.16 Unpublished invited conference lecture

17. GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož, BOŽNAR, Marija, POPOVIĆ, Darko, GABROVŠEK, Franci, ŠEBELA, Stanka. Meritve mikro-klimatskih parametrov v Škocjanskih jamah : Konferenca "Raziskave, monitoring in trajnostni turizem v Škocjanskih jamah", 24. maj 2018, Matavun, Slovenija. [COBISS.SI-ID 31745831]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic records: typology, year - descending, title

Source of bibliographic records: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 31. 7. 2019
JCR database updated on (half-yearly): 10. 1. 2019
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (monthly): 31. 7. 2019
SNIP database updated on (half-yearly): 31. 8. 2018
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 31. 7. 2019