Reference PDF Print

Nekatere reference: 

Modeliranje onesnaženja v okolici Šoštanja, naročnik Termoelektrarna Šoštanj
 

Modeliranje onesnaženja v Zasavju, naročnik Lafarge Cement - Cementarna Trbovlje

Institut Jožef Stefan , Ljubljana

Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.

Nuklearna elektrarna Krško

Agencija RS za okolje

URSJV (Uprava republike Slovenije za jedrsko varnost)

 Alpineon d.o.o.

Mestna občina Celje

Modeliranje onesnaženja, naročnik Acroni d.o.o.

Modeliranje onesnaženja, naročnik Cinkarna Celje d.d.

 

Občina Trbovlje

Občina Zagorje ob Savi

Občina Hrastnik

DARS d.d

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Steklarna Hrastnik d.d.

Občina Krško

Ostalo: specializirana okoljska programska oprema, vzdrževanje avtomatskih okoljskih in letaliških meteoroloških sistemov.