Reference PDF Print

Nekatere reference: 

Modeliranje onesnażenja v okolici Šoštanja, naročnik Termoelektrarna Šoštanj
 

Modeliranje onesnażenja v Zasavju, naročnik Lafarge Cement - Cementarna Trbovlje

Institut Jozef Stefan , Ljubljana

Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.

Nuklearna elektrarna Krško

Agencija RS za okolje

URSJV (Uprava republike Slovenije za jedrsko varnost)

 Alpineon d.o.o.

Mestna občina Celje

Modeliranje onesnażenja, naročnik Acroni d.o.o.

Modeliranje onesnażenja, naročnik Cinkarna Celje d.d.

 

Občina Trbovlje

Občina Zagorje ob Savi

Občina Hrastnik

DARS d.d

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Steklarna Hrastnik d.d.

Občina Krško

Ostalo: specializirana okoljska programska oprema, vzdrżevanje avtomatskih okoljskih in letaliških meteoroloških sistemov.