eLearning-DTN PDF Print
e-Learning
 
 
 
MEIS
 

Predstavitev Cilji evropske organizacije Digital Agenda so vzpostavitev širokopasovnih povezav v Evropi do leta 2013. Predstavniki organizacije so ugotovili pomembnost dejstva, da podeżelska in odmaknjena področja niso izključena pri vzpostavljanju ciljev projekta. E-Learning DTN prenaša znanje pridobljeno v EU FP7 projektu in razvija e-Learning princip za izgradnjo DTN zasnovanega internetnega dostopa, ki predstavlja nov način razširjanja računalniškega dostopa. Le ta ustreza samostojnim pobudam s strani vladnih organizacij ali ljudi na podeżelju in odmaknjenih področjih.

Povzetek N4C (Komunikacije za zahtevna področja) je bil FP7 projekt v katerem so partnerji razvijali internet za odmaknjena področja, kjer ni enostavno ali poceni ali je celo sploh nemogoče dobiti dostop do omreżij na klasičen način. N4C je uporabil tehnologijo odlożljivih omreżij (DTN). V e-Learning DTN projektu bodo partnerji ponudili znanje kako izgraditi DTN dostop. S tem bo znanje N4C prenešeno novemu občinstvu. Projekt bo imel poudarek na tem, da ne bodo izključujoč za nikogar in da bo pri razširjanju računalniškega znanja upoštevana etična-kulturna enakost in da bodo spoštovane pravice posameznika.

Podroben opis Projekt N4C (Komunikacije za zahtevna področja) je projekt v okviru FP7, ki ga je vodila LTU. N4C je naravnan k razvoju in testiranju širokopasovnim podobnim omreżjem z uporabo odlożljivih omreżij (DTN). DTN je tehnologija za nomadsko in podeżelsko uporabo, kjer so potrebe po računalniško podprtih komunikacijah. Ciljno področje za N4C so regije, ki nimajo dostopa do optičnih povezav, klasičnega omreżja, radijskih povezav ali satelitov. N4C żeli razširiti internetno dostopnost za ljudi, organizacij in skupnosti na teh odmaknjenih območjih. Takšne regije se ponavadi razprostirajo po veliki površini in so redko naseljene, največkrat tudi ekonomsko šibkejše zato klasične tehnologije interneta niso ekonomsko upravičene. Tehnologija DTN uporablja nadgrajeni »shrani-in-pošlji« način za pošiljanje »zavojev« s podatki preko DTN vzpostavljenega omreżja. Povezava med dvema vozliščema povzroči izmenjavo podatkovnega zavoja że z uporabo protokola lokalne komunikacije. S tem se izognemo potrebi po stalni povezanosti z omreżjem in potrebi po stalni dvosmerni komunikaciji, ki bi lahko povzročala zamude. Tehnologija je razvita in v je v fazi vpeljave v uporabo. N4C je vzbudil veliko zanimanje na Švedskem in v Sloveniji, kjer so vzpostavljena testna okolja, kakor tudi med širšo mednarodno javnostjo, żeljo po sodelovanju sta izrazili brazilska vlada in raziskovalna organizacija, ki preučujejo klimatske razmere na Aljaski.

 

DTN je odprtokodni paket. Izrażena je velika potreba po testnih modulih, ker se le tako tehnologija uporablja in implementira. Testno okolje N4C je vzpostavljeno in potrebe po tehnologiji so se pokazale tako v šolah kot podeżelskih podjetjih in nevladnih organizacijah. Predlagani eLearning tečaj – Kako zgraditi in vzpostaviti na DTN zasnovana omreżja s kulturno občutljivim pristopom in zagotavljanjem vključenosti obeh spolov je zasnovan za ljudi (šole, podjetja, vladne organizacije, učitelji, izobrażevalne skupine) s potrebami po komunikaciji. Končni cilj eLearning DTN je dati tem ljudem znanje da sami vzpostavijo DTN zasnovano omreżje. Tečaj je namenjen tako šolarjem kot ostalim ljudem, ki se izobrażujejo. Takšno učenje je namenjeno tudi ljudem z malo računalniškega znanja (npr. manj kot povprečna računalniška pismenost). N4C uporablja potrošnikom dostopno opremo, ki se lahko kupi v vsaki računalniški in elektrotehnični trgovini. Tečaj bo tako ponujen skupaj z omenjeno opremo, posamezni sklopi pa bodo ponujeni tudi brez opreme.

 

Tečaj bo vseboval 7 sklopov:

 1. Kako začeti – kaj potrebujete s področja programske in strojne opreme
 2. Kako prednalożiti programsko opremo
 3. Kako zgraditi lastno omreżje – uporabniki, mule in vozlišča
 4. Delo z ljudmi na terenu – kako pridobiti uporabnike
 5. Primer: A postavitev pri nevladnih organizacijah na Laponskem (Švedska)
 6. Primer: B okoljska postavitev
 7. Primer: C Kako podjetja in nevladne organizacije zasnujejo/organizirajo posle na osnovi DTN

 

Predlagani delovni paketi (WP):

 1. Vodenje projekta
 2. posamezni moduli DTN
 3. računalniško opismenjevanje
 4. testi in preverjanja
 5. ocenjevanje in zagotavljanje kvalitete
 6. ovrednotenje/nadaljna uporaba