Raziskovalna dejavnost PDF Print
Podjetje MEIS d.o.o. ima pri Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo registrirano raziskovalno skupino (št. 2574), podrobnosti so navedene na Informacijskem sistemu za raziskovalno dejavnost.