Projekt N4C PDF Print

 Seventh Framework

N4C (7. Okvirni program) www.n4c.eu
(opis is lahko ogledate v brošuri

Komunikacije za zahtevna področja::
Arhitektura, testirno okolje in inovativne povezave

N4C – kratek opis

N4C je namenjen razvoju interneta za oddaljena območja kjer so običajni načini povezovanja, ki jih ljudje pričakujejo, bodisi prezapleteni, predragi ali pa sploh niso možni.

N4C je raziskovalni projekt z uspešno razvitimi rešitvami za osnovno internetno povezavo na takšnih področjih. Rešitve temeljijo na novem pristopu odložljivih omrežij. Odložljiva omrežja omogočajo izmenjavo podatkov med izvorom in ponorom tudi z zamudo; kadar ni neprekinjene poti od izvora do ponora v času pošiljanja podatkov, se podatki zadržijo na enem od vmesnih vozlišč (ki je lahko katerikoli računalnik ali strežnik) na poti, dokler povezava ni ponovno vzpostavljena in edino ob tako vzpostavljeni povezavi lahko »potujejo« naprej. Zelo pomembno in v nasprotju s klasičnim internetom pa je, da odložljiva omrežja ne pričakujejo časovno stalne povezanosti. V nasprotju s tem lahko vzpostavlja spremenljive povezave oz. poti preko mobilnih vozlišč. Ljudje, avtomobili, helikopterji in ostale premikajoče »podatkovne mule«, ki potujejo v oddaljena območja, dejansko nosijo podatke s seboj in jih oddajo naslednjemu vozlišču v omrežnem »oblaku«. Premikajoče se podakovne mule skupaj z vozlišči na stalnih mestih skupaj tvorijo oblak odložljivega omrežja. Povezave med vozlišči so »priložnostne«: vozlišča komunicirajo med seboj ob srečanjih; podatki se prenesejo, če se pokaže, da bodo s tem podatki bližje njim namenjenemu ponoru.

To je očitno precej drugačen tip interneta, kot smo ga vajeni v urbanih območjih. Zaradi tega je bilo potrebno razviti in prilagoditi programske in strojne rešitve, ki bodo ustrezale novim potrebam. Ta razvoj pokriva celotno pot od teorije do aplikacij in kar je najpomembneje: razvojni poskusi v “testnih okoljih” na terenu so vključevali tudi končne uporabnike. Testna okolja so bila na prizoriščih, ki bodo v prihodnosti “odložljiva omrežja za oddaljena območja” v manjšem obsegu, vendar z realističnimi pogoji in scenariji, ki odražajo življenje v teh krajih.

Naše delo je bilo razdeljeno v več “delovnih paketov” (WP). Upamo, da bo pričujoči zapis vzpodbudil vaše zanimanje in da boste ob prebiranju naših obsežnih znanstvenih in tehničnih zapisov našli nadaljne informacije:

WP1 - usklajevanje in vodenje projekta - kako smo delali skupaj

WP2 - arhitektura - teoretične osnove za naš razvoj odložljivih omrežij

WP3 - aplikacije - razvoj uporabnih programskih aplikacij, ki delujejo na temeljih infrastrukutre odložljivih omrežij in zagotavljajo uporabnikom osnovni internetni dostop

WP4 - implementacija programske opreme za infrastrukturo odložljivih omrežij (samo omrežja)

WP5 - razvijanje avtonomnih, energijsko varčnih strojnih platform za oblak odložljivih omrežij - prilagojenih računalnikov različnih vrst (vključno z osebnimi računalniki, prenosniki, Wi-Fi dostopnimi točkami, nizko porabniškimi računalniki na eni plošči in pametnimi telefoni) uporabljenimi kot mobilna ali fiksna vozlišča

WP6 - razvoj infrastrukture odložljivih omrežij preko radijskih povezav na dolge razdalje in aplikacije za sledenje živali z uporabo odložljivih omrežij

WP7 - integracija strojne opreme, infrastrukturne programske opreme odložljivih omrežij in aplikacij, ki uporabljajo navidezni oblak

WP8 - testiranje in eksperimentiranje s celovitimi rešitvami v švedskih in slovenskih testnih okoljih

WP9 – opisi za znanstveno skupnost in laike, kaj je bilo narejeno

Ob zaključku projekta smo ponosni, da so se naše prvotne zamisli razvile v zrele rešitve, ki so se izkazale za uspešne tudi v resničnih testih v testnih okoljih.

Poglejte si tudi opise testnih okolij, kjer je obširneje predstavljen oblak odložljivih omrežij v »pomanjšani obliki«.

 

Ostali podatki o projektu

Številka pogodbe: 223994
Koordinator: Maria Udén, Luleå tekniska universitet (LTU), Sweden

Podjetje MEIS je nosilec WP8 (delovnega paketa številka 8):
Testiranje in validacija na dveh odmaknjenih področjih

Podjetje MEIS sodeluje tudi v vseh ostalih delovnih paketih.

Septembra 2008 smo v Grosuplju skupaj z LTU organizirali uvodni tehnični sestanek . Oglejte si obširen opis dogodka .

 

PARTNERJI PROJEKTA

 1. Luleå tekniska universitet, Švedska (koordinator)
 2. Albentia Systems, S.A., Španija
 3. Universidad Politécnica de Madrid, Španija
 4. INTEL Performance Learning Solutions Ltd., Irska
 5. Trinity College Dublin,Irska
 6. Norut IT AS, Norveška
 7. ITTI Ltd., Poljska
 8. Instituto Pedro Nunes, Portugalska
 9. MEIS storitve za okolje d.o.o., Slovenija
 10. Tannak AB,Švedska
 11. Power Lake AB,Švedska
 12. Folly Consulting Ltd., Velika Britanija